Vzpostavljena »Fina EU točka«

Vzpostavljena »Fina EU točka«

Vzpostavljena »Fina EU točka«

28. 12. 2016

Kaj je Fina EU točka? Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov.

Vir in informacije: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, http://www.eu-skladi.si/

Financiranje, EU sredstva, podpora

Kaj je Fina EU točka? Pomoč in podpora pri iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov.

Cilj Fine EU točke je:

  • biti čim bolj uporabnikom prijazen informacijski servis s področja evropske kohezijske politike, kot tudi mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek);
  • zagotavljati hitre, pravilne in pregledne informacije o možnostih financiranja za posamezne ciljne skupine;
  • predstavljati dobre zgodbe in preko njih rezultate in učinke s področja evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov;
  • ozaveščati o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije in krepiti prepoznavnost evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji;
  • krepiti ozaveščenost potencialnih prijaviteljev projektov o pravilih in pomenu njihovega spoštovanja ter posredovati enotna in jasna tolmačenja;
  • biti povezovalni člen med institucijami, ki so vključene v izvajanje evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov;
  • krepiti kredibilnost posameznih ukrepov/ciljev/reform in krepiti zaupanje javnosti vanje.

Kako deluje?

  • v okviru spletne strani: eu-skladi.si,
  • elektronskega naslova: eutocka.svrk@gov.si,
  • brezplačne telefonske številke: 080 20 23, kjer vam je od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, za vsa vprašanja na voljo sodelavec SVRK.
Nazaj