Vse, kar morate letos vedeti o državnem denarju za start-upe

Vse, kar morate letos vedeti o državnem denarju za start-upe

Vse, kar morate letos vedeti o državnem denarju za start-upe

01. 04. 2016

Skupaj bo za inovativna mlada podjetja na voljo slabih pet milijonov. Prihaja tudi novost: financiranje za start-upe s področja predelave lesa v obliki subvencij.

Vir in informacije: http://startaj.finance.si/, 24. 3. 2016, Avtor: Blažej Kupec

Skupaj bo za inovativna mlada podjetja na voljo slabih pet milijonov. Prihaja tudi novost: financiranje za start-upe s področja predelave lesa v obliki subvencij.

Za start-upe je letos skupno na voljo slabih pet milijonov evrov s strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Razpise boste na strani sklada za zdaj iskali še zaman, naj pa bi bili objavljeni v naslednjih tednih.

Mlada inovativna podjetja bodo denar - podobno kot lani - medtem lahko koristila v okviru treh različnih mehanizmov:

  • P2 (zagonska subvencija v višini 54 tisoč evrov, skupaj 2,16 milijona evrov + 1,4 milijona spodbud za podjetja v problemskih regijah),
  • SK75 (konvertibilno posojilo v višini 75 tisoč evrov, skupaj 1,5 milijona evrov) in
  • SK200 (javna lastniška investicija v višini 200 tisoč evrov, skupaj 1 milijon evrov).

Produkt P2: Za razvoj prvega prototipa

Kaj vse ponujajo mehanizmi SPS?

Produkt P2 je namenjen razvoju minimalno sprejemljivega produkta, s katerimi podjetje rešuje problem, ki ga je zaznalo na trgu. Gre za tako imenovano fazo »problem-solution fit«. V tej razvojni fazi lahko podjetja pridobijo spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 v višini do 54 tisoč evrov na podjetje.

Skupaj bo razpoložljivih 2,16 milijona evrov. Podjetje subvencijo prejme v več tranšah; tako bo letos skupaj podprtih 40 novih podjetij in še 40 takih, ki so del denarja že prejela v prejšnjih letih. Zadnji rok za prijavo v predselekcijske postopke je 5. april 2016.

Predselekcijski postopek za P2 subvencije bo tudi letos povezan s tekmovanjem Start:up Slovenije. Več informacij boste dobili na spletni straneh Iniciative start:up Slovenija.

SK75 in SK200

Mehanizem SK75 je po drugi strani namenjen nadaljevanju razvojnih aktivnosti podjetja, kot so testiranje hipotez na pilotnih trgih, prve tržne raziskave in navezovanje stikov s potencialnimi kupci. Načrtovano število podprtih podjetij za letos: 20.

Razpis SK200 pa je namenjen pripravi podjetja na globalno rast. V tej fazi naj bi podjetje že ustvarjalo prve prihodke s prodajo svojega produkta in potrebuje dodaten kapital za rast in širitev na globalnem trgu. Načrtovano število podprtih podjetij za letos: 5.

Razpisa za SK75 in SK200 bosta tudi letos dva. Rok za prijavo na pomladni razpis je do 25. maja. Razpisi bodo na strani SPS objavljeni v naslednjih dnevih.

Rok za prijavo v predselekcijske postopke za oba razpisa je 12. april 2016. Sodelovanje v teh postopkih ni obvezno, je pa - tako pravijo v SPS in Iniciativi Start:Slovenija - dobrodošlo.

Mehka podpora

Pri vseh treh produktih pa so podjetja deležna tudi svetovanja, administrativne podpore in izobraževalnih delavnic ter povezovanja z zasebnimi investitorji.

Posamezno inovativno podjetje je lahko v prvih dveh fazah razvoja z omenjenimi tremi mehanizmi v obdobju štirih let podprto s 329 tisoč evrov denarja, ki prihaja iz državnih in evropskih virov financiranja.

Spodbude za problemska območja

Tudi letos SPS nadaljuje z zagonskimi spodbudami na problemskih območjih, ki so namenjene tamkajšnjim start-upom. Ta območja so Pomurje, Pokolpje, Zasavje in Maribor z okolico. Skupaj je tega denarja na voljo 1,4 milijona evrov, okoli 80 podjetij bo tako lahko pridobilo do 20 tisoč evrov začetnega kapitala v obliki subvencije.

Spodbuda lesarstvu

Bo pa sklad letos prvič ponudil zagonske spodbude, za katere verjame, da bo okrepil področje predelave lesa. SPS namerava razpisati skupno okoli 0,5 milijona evrov finančnih spodbud, kar naj bi zadostovalo za okoli 13 podjetjem iz panoge. Posamezno podjetje bo lahko pridobilo do 40 tisoč evrov v obliki subvencije. Za boljšo predstavo: denar bo namenjen ekipam, kot so tiste, ki so se z lesenimi izdelki predstavile na Kickstarterju.

Do 2023 za start-upe 50 milijonov evrov

Do leta 2023 bo za start-upe namenjenih več kot 50 milijonov evrov v različnih oblikah.

Domačega tveganega kapitala ni več

Šlo je za javno-zasebno partnerstvo, v katerem je bila država prek SPS 49-odstotna solastnica. Skupaj je bilo v tem času za start-upe počrpanih okoli 43 milijonov evrov (tako državnega oziroma evropskega denarja kot privatnega). Lanskega avgusta se je petletni program financiranja slovenskih družb tveganega kapitala sicer končal.

Nazaj