Vpogled v poslovni register poslej tudi po posameznikih

Vpogled v poslovni register poslej tudi po posameznikih

Vpogled v poslovni register poslej tudi po posameznikih

20. 04. 2015

S 4. aprilom 2015 so začele velčjati dopolnitve zakona o Poslovnem registru Slovenije, s katerimi se v slovenski pravni red prenaša spremenjena evropska direktiva glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb.

S 4. aprilom 2015 so začele velčjati dopolnitve zakona o Poslovnem registru Slovenije, s katerimi se v slovenski pravni red prenaša spremenjena evropska direktiva glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb. Prav tako je novost vzpostavitev iskanja in vpogleda v podatke poslovnega registra tudi po posameznikih.

Z uveljavitvijo novele zakona se vzpostavlja podlaga, da Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) posreduje podatke o predpisih, ki določajo objavo letnih poročil in podatkov v poslovnem registru, za objavo na evropskem portalu e-pravosodje.

S tem se bo po pričakovanjih izboljšal čezmejni dostop do informacij o družbah in njihovih podružnicah v drugih državah članicah.

Dobrodošla novost za upnike, ki pri uveljavljanju terjatev naletijo na dejstvo, da dolžnik na območju Slovenije nima nobenega premoženja, je tudi določba, po kateri mora Finančna uprava RS Ajpesu zagotavljati podatke o računih, ki so odprti v tujini. Po novem bodo torej upniki lahko v Poslovnem registru Slovenije poleg podatka o transakcijskih računih v Sloveniji pridobili tudi podatek o dolžnikovem računu v tujini.

Z novelo zakona pa se posega tudi v določbe o vpogledu v podatke iz registra. Medtem ko je bilo doslej mogoče vpogledati le v podatke, kdo je zastopnik in ustanovitelj v določenem podjetju, pa bo v nekaj mesecih po uveljavitvi zakona možno preveriti tudi podatke, v katerih podjetjih je nek posameznik ustanovitelj in zastopnik.

S tem se bo prispevalo k manjši anonimnosti oseb, ki se poslužujejo slabih poslovnih praks, kot so veriženje podjetij, ustanavljanje slamnatih podjetij in ustanavljanje podjetij na zalogo. Posledično naj bi ta določba omogočila bolj preudarno vstopanje pravnih in fizičnih oseb v poslovne odnose in druga pravna razmerja.

Poslovni register Slovenije je osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Slovenije, ki opravljajo dejavnost.

Nazaj