Vodstvo podjetja KGL d.o.o. slavnostno predstavilo petletno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja lastnikom in zaposlenim

Vodstvo podjetja KGL d.o.o. slavnostno predstavilo petletno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja lastnikom in zaposlenim

Julij 2023

Vodstvo podjetja KGL d.o.o. slavnostno predstavilo petletno trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja lastnikom in zaposlenim

Transformativen proces t.i. Akademije strateškega, trajnostnega in krožnega poslovanja se je po 5 mesecih intenzivnega dela z zaposlenimi zaključil tudi za podjetje KGL d.o.o. Podjetje se je s tovrstnim procesom dela srečalo že drugič. Prvič v okviru že zaključenega programa Trajnostne poslovne strateške transformacije slovenskih podjetij 2016-2022, kjer se je proces osredotočal na vse tri trajnostne učinke – okoljske, družbene in ekonomske. Tokrat pa je bil za podjetje KGL d.o.o. fokus predvsem na načrtovanju doseganja okoljskih učinkov poslovanja.

Na slavnostnem dogodku je direktorica podjetja KGL d.o.o., Petra Anžel Lara, zaposlenim predstavila Trajnostno in krožno poslovno strategijo podjetja do leta 2028, ostali člani strateškega tima pa so predstavili usmeritve za svoja področja dela.

Dogodek je bil tudi delovno obarvan, saj so zaposleni podjetja intenzivno delali v skupinah z namenom iskanja priložnosti izboljšav, ki bodo pripomogle k še bolj trajnostnemu in krožnemu poslovanju KGL d.o.o. Vseh 8 delovnih timov je predstavilo konkretne izboljšave, ki jih bodo izvedli v podjetju.

Vodstvu in vsem zaposlenim podjetja za trdo in uspešno delo ter dosežene rezultate, iskreno čestitamo!