Vlada sprejela Spremembe poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo

Vlada sprejela Spremembe poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo

Vlada sprejela Spremembe poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo

06. 03. 2009

Vlada RS je v četrtek, 5.3.2009 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Spremembe Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2009.

Vlada RS je v četrtek, 5.3.2009 na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Spremembe Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2009. Spremembe se začnejo takoj izvajati v delu, za katerega so že zagotovljena sredstva v veljavnem proračunu RS za leto 2009, ostale aktivnosti pa po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2009.

Krizna skupina pri vladi je zadolžila Slovenski podjetniški sklad (Sklad), da kot izvajalska institucija za finančno podporo podjetništva oblikuje in realizira finančne ukrepe in spodbude za mala in srednje velika podjetja (MSP) v letu 2009, ki morajo biti prilagojeni zaostrenim finančnim pogojem na globalnem trgu. Zaradi tega je prišlo do manjših vsebinskih in finančnih sprememb v Poslovnem in finančnem  načrtu Sklada za leto 2009, ki ga je vlada sprejela na svoji 5. redni seji, dne 18.12.2008. Spremembe in dopolnitve so usklajene s sprejetimi vladnimi ukrepi za blažitev posledic finančne krize. Spremembe se nanašajo predvsem na okrepljeno ponudbo nekaterih produktov Sklada ter manjše vsebinske spremembe, in sicer za: produkt P1 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (60 do 80% garancije izdanega kredita), produkt P3 - Pogarancije za regionalne garancijske sheme in produkt P4 - Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v MSP.

V okviru zunanjega komuniciranja pri vzpostavljanju točke »INFO FINANCE« je predvidena višja ocena vrednosti projekta. S projektom bi želeli vzpostaviti prvo t.i. »INFO FINANCE« TOČKO, ki bi ponujala poenotene in pregledne informacije o različnih razpisih sodelujočih podpornih institucij (Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenski podjetniški sklad - SPS, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI, Slovenska razvojna banka - SID, Javni ekološki sklad RS, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Javna agencija za tehnološki razvoj RS - TIA) s potrebnimi razpisnimi dokumentacijami prek osebnih pogovorov s strankami, telefonskih pogovorov in odgovorov prek interneta. Tak projekt bi bil za podjetnike še posebej dobrodošel v obdobju negotovih gospodarskih in finančnih razmer, podporne institucije podjetništva pa bi lažje izkoristile in iskale nova področja sodelovanja ter sinergijske učinke.

 

Nazaj