Vlada sprejela sklep o ustanovitvi agencije za trženje in promocijo turizma

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi agencije za trženje in promocijo turizma

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi agencije za trženje in promocijo turizma

10. 07. 2015

Vlada je 24. junija 2015 sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma Slovenije. Agencija bo z delovanjem pričela najkasneje v roku enega meseca od sprejema sklepa, predvidoma 1. avgusta.

Vlada je 24. junija 2015 sprejela sklep o ustanovitvi Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma Slovenije. Sklep bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

Podlaga za ponovno ustanovitev samostojne agencije za promocijo turizma je bila novela zakona o spodbujanju razvoja turizma. Na novo agencijo se bo prenesel del nalog, ki jih zdaj opravlja Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Spirit).

V sprejetem sklepu so med drugim opredeljeni ime agencije, njen sedež, dejavnost, organa, financiranje in nadzor.

Agencija bo z delovanjem pričela najkasneje v roku enega meseca od sprejema sklepa, predvidoma 1. avgusta.

Nazaj