Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

23. 11. 2021

Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim naj bi omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 19. 11. 2921, www.gzdbk.si

Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim naj bi omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

Izpostavljeni ukrepi:

  • vladni predlog predvideva ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021, s čimer se izenačuje pomoč tem ciljnim skupinam z zaposlenimi, in sicer jim bo izplačan poseben dodatek v višini 250 evrov za deset dni oziroma 500 evrov za 20 dni oziroma 750 evrov v enem mesecu.
  • zakon predvideva sofinanciranje nabave hitrih testov za gospodarstvo. Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in bo znašala 60 evrov na delavca.
  • podaljšanje ukrepa koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022 z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece. Po besedah ministra Poklukarja bodo s tem razbremenjeni družinski zdravniki.
  • podaljšana je možnost izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1. aprila 2022 in letnega dopusta za leto 2021 do 30. 12. 2022.
  • podaljšanje roka za unovčitev turističnih bonov oz. vzpostavitev pravne podlage za podaljšanje. Lanski boni bi tako veljali do konca junija prihodnje leto, letošnji boni (bon21) pa so lahko podaljšani s sklepom vlade.

Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprecevanje sirjenja omilitev obvladovanje okrevanje in odpravo posledic Covid 19

Vir: gov.si

Nazaj