Vlada sprejela poročilo o delovanju predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini

Vlada sprejela poročilo o delovanju predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini

Vlada sprejela poročilo o delovanju predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini

12. 06. 2009

Vlada RS je na včerajšnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poročilo o delovanju predstavništev slovenskega gospodarstva Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije v tujini v letu 2008.

Vlada RS je na včerajšnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Poročilo o delovanju predstavništev slovenskega gospodarstva Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije v tujini v letu 2008.

V letu 2008 je delovala mreža sedmih predstavništev slovenskega gospodarstva Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije v tujini (PSG JAPTI), in sicer v Milanu (Republika Italija), v Düsseldorfu (Zvezna republika Nemčija), v Istanbulu (Republika Turčija), v Bukarešti (Romunija), v Šanghaju (Ljudska republika Kitajska), v São Paulu (Federativna republika Brazilija) in v Kazanu (Ruska federacija).

Mreža PSG JAPTI s svojim naborom storitev za podjetja, ki iščejo svojo poslovno priložnost na novih trgih in tista, ki širijo svojo dejavnost, je eden izmed pomembnih vzvodov za povečanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Predstavništva so namreč v državi lokacije glavni naslov za slovenska podjetja, kjer dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo, ter brezplačno pomoč v kateri koli fazi izvedbe posla. Poleg tega so PSG JAPTI vir informacij o investicijskih priložnostih v Sloveniji ter potencialnim investitorjem zagotavljajo tudi natančno obravnavo njihovih povpraševanj s pomočjo direktne povezave z JAPTI v Sloveniji.

Vlada ocenjuje, da je mreža PSG JAPTI v letu 2008 delovala uspešno in z izjemo PSG JAPTI Istanbul dosegla in v večini primerov presegla cilje, ki so bili zastavljeni v smernicah za delo za leto 2008. Portal Izvozno okno je glavni informacijski kanal mreže PSG JAPTI za informiranje slovenske poslovne javnosti o poslovnih priložnostih v državah, kjer delujejo in je hkrati tudi najbolj učinkovita pot za vzpostavitev prvih stikov s potencialnim partnerjem v tujini s pomočjo vodje PSG JAPTI. Redno posredovanje prispevkov oziroma najnovejših informacij različnih vrst s strani vodij PSG JAPTI slovenskim podjetjem zagotavlja ažurno obveščanje o temah, ki jih zanimajo in tudi takojšnjo vključenost v aktualna dogajanja na teh trgih. Najpomembnejši prispevek delovanja mreže PSG JAPTI na področju internacionalizacije slovenskih podjetij je, da s svojo raznovrstno pomočjo zmanjšujejo tveganja vzpostavitve poslovanja in delovanja na novih trgih predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki so jim zaradi slabega poznavanja trga in pomanjkanja specifičnih informacij v primerjavi z velikimi podjetji precej bolj izpostavljena. Delovanje mreže PSG JAPTI v središčih poslovnega dogajanja držav omogoča, da se slovenska - predvsem mala in srednje velika - podjetja pred začetkom izvajanja posla, ob začetku, njegovem poteku in zaključku s pomočjo PSG JAPTI izognejo morebitnim pastem in večini tveganj v vseh fazah izvedbe posla. O uspešnosti posameznih PSG JAPTI in ustreznosti tovrstne pomoči slovenskim podjetjem pričajo tudi primeri dobrih praks, ki so objavljeni na portalu Izvozno okno.

Nazaj