Vlada sprejela osnutek sedmega protikoronskega paketa

Vlada sprejela osnutek sedmega protikoronskega paketa

Vlada sprejela osnutek sedmega protikoronskega paketa

18. 12. 2020

Objavljeno: STA, 9. 12. 2020, www.sta.si

Vlada je seji 9. decembra 2020 med drugim sprejela osnutek predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19. Omenjeni predlog sedmega protikoronskega zakona bo dokončno oblikovala na eni od prihodnjih sej.

Glavni cilj osnutka predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice covida-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Ministrstvo za zdravje je v osnutek med drugim vključilo predlog za oprostitev davka na dodano vrednost za cepiva proti covidu-19, teste za novi koronavirus, opremo za testiranje in cepljenje ter vse s tem povezane zdravstvene storitve.

Gospodarsko ministrstvo pa je pred vladno sejo predlagalo, da bi vanj vnesli nekatere spremembe pri dodeljevanju spodbud za investicije, za dodatnih pet milijonov evrov pa bi povečali sredstva za nakup zaščitnih mask, ki jih bo namenilo gospodarstvu.

Ministrstvo je predlagalo tudi dvig subvencije za kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem na 2000 evrov na zaposlenega na mesec, prav tako bi spremenilo rok za izplačilo te subvencije na najpozneje 20. januarja 2021.

Med predlogi novih ukrepov za pomoč turistični panogi so na ministrstvu izpostavili uvedbo 200-milijonskega posojilnega sklada za turizem, ki bi se izvajal prek SID banke in bi bil namenjen spodbudam novih investicij v turizmu, uvedbo 90-milijonskega sklada za brezobrestne kredite, ki jih bo izvajal Slovenski podjetniški sklad, in več kot 100-milijonsko garancijo Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite malim in srednje velikim podjetjem.

Nazaj