Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19

Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19

Vlada sprejela nove ukrepe za zamejitev širjenja covida-19

10. 11. 2021

Vlada je na 101. redni seji, dne 5. 11. 2021, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19.

Objavljeno: Ministrstvo za zdravje, 6. 11. 2021, www.gov.si

Vlada je na 101. redni seji, dne 5. 11. 2021, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19. Sprejela je tudi sklep o opravljanju dela javnih uslužbencev na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom. Vlada poziva vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo delo na način, da se le-to opravlja na domu.

Vlada je sprejela naslednje ključne ukrepe iz odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19:

 • pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje;
 • spremenjena je starostna meja za izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT - tako je starostna meja znižana na 12 let in ne več 15 let, kot je veljalo doslej;
 • med izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT sodijo vsi, ki prihajajo na cepljenje proti covidu-19 in gripi ter tisti, ki prihajajo na testiranje glede okužbe z novim koronavirusom;
 • na vsakega obiskovalca trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami mora biti zagotovljenih deset kvadratnih metrov površine, na vhodu v trgovino pa mora biti zapisano največje možno število uporabnikov, ki so lahko hkrati v trgovini;
 • s 15. novembrom 2021 bodo dijaki in učenci začeli izvajati hitro antigensko samotestiranje v šolah trikrat tedensko, pri čemer bodo v lekarnah lahko pridobili 15 testov na mesec;
 • zaradi lažje dostopnosti testov je stroka predlagala financiranje testov iz proračuna, zato bodo tako hitri antigenski testi kot hitri antigenski testi za samotestiranje brezplačni;
 • kot zaščitna maska se prizna in uporablja kirurška maska ali maska tipa FFP2; maske iz blaga niso več certificirane za uporabo na predpisanih mestih;
 • izvajanje gostinske dejavnosti je dovoljeno, če se izvaja prisotnim v sedečem režimu med 5. in 22. uro - ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru;
 • obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno - tudi obratovanje diskotek in podobnih dejavnosti v času veljavnosti odloka ni dovoljeno;
 • začasno je prepovedano zbiranje ljudi oziroma je zbiranje dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • začasno so prepovedane vse javne prireditve, prepovedani so javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače;
 • javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT;
 • javne športne prireditve so dovoljene le, če se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT;
 • kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.

Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen v delu, ki začne veljati 15. novembra 2021 in se nanaša na testiranje v šolah trikrat tedensko.

Minister za zdravje je tudi povedal, da se v javni upravi uvaja delo od doma tam, kjer je to mogoče, takšna organiziranost dela pa se priporoča tudi drugim. Ob koncu je vse prebivalke in prebivalce Slovenije pozval, naj pristopijo k cepljenju in upoštevajo sprejete odloke.

Nazaj