Vlada s sredstvi za promocijo lesarskih podjetij v tujini

Vlada s sredstvi za promocijo lesarskih podjetij v tujini

Vlada s sredstvi za promocijo lesarskih podjetij v tujini

09. 07. 2019

Vlada je na odboru za gospodarstvo v načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila projekt promocije in internacionalizacije lesno-predelovalne industrije 2019-2021. Tako bo lahko sofinancirala letošnje predstavitve slovenskih podjetij, aktivnih na področju rabe lesa, na sejmih in v delegacijah v tujini.

Vir in informacije: STA, 18. 6. 2019, www.sta.si

Vlada je na odboru za gospodarstvo v načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvrstila projekt promocije in internacionalizacije lesno-predelovalne industrije 2019-2021. Tako bo lahko sofinancirala letošnje predstavitve slovenskih podjetij, aktivnih na področju rabe lesa, na sejmih in v delegacijah v tujini.

S projektom bodo financirani stroški skupinskih udeležb slovenskih podjetij, ki proizvajajo proizvode oz. izvajajo storitve na področju rabe lesa na sejmih v tujini v letu 2019. Projekt bo pripravil direktorat za lesarstvo na gospodarskem ministrstvu, izvedla pa ga bo Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Slovenska podjetja se bodo predvidoma udeležila sejmov IMM Köln, Made Expo Milano ter Maison & Object, sofinancirana pa bo tudi delegacija s poslovnimi srečanji na ICFF New York 2019.

Skupinske predstavitve lesno-predelovalne industrije na sejmih v tujini v naslednjih letih bodo določene naknadno v skladu s programom Javne agencije SPIIRT Slovenija in z usklajevanjem z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nazaj