Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

12. 03. 2009

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in ga bo objavila na vladnih spletnih straneh.

Sprememba in dopolnitev Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije vnaša možnost dodelitve finančne spodbude za tuje neposredne investicije tudi velikim investicijskim projektom, kjer vrednost upravičenih stroškov presega 50.000.000,00 EUR. Uredba določa posebne pogoje za velike investicijske projekte ter najvišjo dovoljeno višino spodbude in vpeljuje zavezo o predhodni individualni priglasitvi spodbude Evropski komisiji pod določenimi pogoji ter zavezo o posredovanju podatkov ministrstvu, pristojnemu za finance, o vsaki dodelitvi spodbude velikemu investicijskemu projektu. 

Nazaj