Vlada imenovala v.d.direktorja JAPTI mag. Igorja Plestenjaka

Vlada imenovala v.d.direktorja JAPTI mag. Igorja Plestenjaka

Vlada imenovala v.d.direktorja JAPTI mag. Igorja Plestenjaka

05. 03. 2009

Na današnji redni seji je Vlada RS na predlog ministra za gospodarstvo razrešila mag. Petra Ješovnika, direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in imenovala mag. Igorja Plestenjaka, za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.

Na današnji redni seji je Vlada RS na predlog ministra za gospodarstvo razrešila mag. Petra Ješovnika, direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in imenovala mag. Igorja Plestenjaka, za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Svet Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in direktor mag. Peter Ješovnik sta se na 19. seji sveta 18.2.2009 dogovorila za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi in prenehanje funkcije direktorja z dnem razrešitve na seji vlade.

Za zagotovitev nemotenega delovanja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije je Svet agencije v skladu s tretjim odstavkom 21. člena Sklepa o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije predlagal vladi imenovanje vršilca dolžnosti direktorja. Na podlagi navedenega je minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik predlagal vladi, da za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije imenuje mag. Igorja Plestenjaka, z mandatom od 5.3.2009 do imenovanja novega direktorja, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Nazaj