Vlada določila predlog sprememb Zakona o tveganem kapitalu

Vlada določila predlog sprememb Zakona o tveganem kapitalu

Vlada določila predlog sprememb Zakona o tveganem kapitalu

19. 06. 2009

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala.

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala in ga predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po nujnem postopku.

Dopolnitve Zakona o družbah tveganega kapitala je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo zaradi uskladitve z evropskimi smernicami s področja državnih pomoči za spodbujanje naložb tveganega kapitala.

V zakonu bodo urejene uskladitve s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb tveganega kapitala v mala in srednje velika podjetja ter Sporočilom Komisije - Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi.

V skladu s 143. členom Poslovnika Državnega zbora RS vlada predlaga, da se dopolnitve zakona sprejmejo po nujnem postopku, saj je sprejetje zakona nujno, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Vlada predlaga, da se na podlagi priporočil Akta o malih podjetjih za Evropo in 6. principa delovanja (izboljšanja dostopa do virov financiranja za MSP) spodbudi razvoj trga tveganega kapitala v Sloveniji.

V času finančne in gospodarske krize je še posebej pomembno, da ustrezno usmerimo nacionalna in EU sredstva (ohranitev ali povečanje delovnih mest, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega), kar izhaja tudi iz Ukrepov države za blažitev posledic finančne krize in je izrednega pomena za spodbujanje podjetništva v tem času.

Nazaj