Vlada bo podjetništvu z družbeno odgovornostjo namenila 12,5 milijona evrov

Vlada bo podjetništvu z družbeno odgovornostjo namenila 12,5 milijona evrov

Vlada bo podjetništvu z družbeno odgovornostjo namenila 12,5 milijona evrov

07. 11. 2014

Razvoj socialnega podjetništva je zato ena od pomembnejših prioritet Ministrstva za delo in vlade. V zadnjem obdobju se je število socialnih podjetij s sedem povečalo na 54, kar tudi kaže na to, da ministrstvo daje temu velik poudarek.

Socialno podjetništvo je ena izmed oblik podjetništva, katere osnovni namen je družbena odgovornost. Ravnanje takšnih podjetij presega zgolj izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Socialna podjetja predstavljajo najmočnejši steber družbene ekonomije, katerega center so ljudje, dobiček pa je namenjen vlaganju v nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih.

Razvoj socialnega podjetništva je zato ena od pomembnejših prioritet Ministrstva za delo in vlade. V zadnjem obdobju se je število socialnih podjetij s sedem povečalo na 54, kar tudi kaže na to, da ministrstvo daje temu velik poudarek.

Lani je bila sprejeta strategija socialnega podjetništva in tudi program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva.

Za razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva bodo namenili 12,7 milijona evrov, povečali bodo tudi število ukrepov. Nadaljnjemu razvoju socialnega podjetništva bo naklonjen tudi operativni program za 2014-2020, ki je še v pripravi.

Nazaj