Vlada bi podaljšala dodeljevanje spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih

Vlada bi podaljšala dodeljevanje spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih

Vlada bi podaljšala dodeljevanje spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih

11. 10. 2017

Vlada namerava v DZ v obravnavo po skrajšanem postopku poslala predlog zakona o spremembi zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, na podlagi katere bi se podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. Predlagajo podaljšanje za dve leti.

Vir in informacije: STA, 26. 9. 2017, www.sta.si

Vlada namerava v DZ v obravnavo po skrajšanem postopku poslala predlog zakona o spremembi zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, na podlagi katere bi se podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. Predlagajo podaljšanje za dve leti.

Kot je razvidno iz objave osnutka zakonske spremembe med vladnimi gradivi, je namen spodbude s spodbujanjem zaposlovanja starejših oziroma z večjim vključevanjem neaktivnih delovno sposobnih prebivalcev na trg dela prispevati k zmanjšanju negativnih učinkov staranja prebivalstva ter k spodbujanju čim poznejšega umika starejših s trga dela. Veljavnost zakona je omejena do konca letošnjega leta, s to spremembo pa bi se podaljšala še za dve leti, torej do konca leta 2019.

S podaljšanjem veljavnosti zakona bi se istočasno za enako obdobje podaljšalo tudi obdobje začasne neuporabe določbe 156. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa spodbudo za zaposlovanje starejših delavcev v obliki delne oprostitve plačila prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vlada predvideva, da bi sprememba prihodnje leto prihodke državnega proračuna povečala za 8,4 milijona evrov, in sicer za 6,4 milijona v obliki prispevkov delojemalca in dva milijona prek akontacije dohodnine. Hkrati bi se odhodki proračuna na račun podaljšanja ukrepa zmanjšali za skupno 28,2 milijona evrov.

Podobno predvidevajo za leti 2019 in 2020, le da bi se takrat skupni prihodki proračuna vsako leto povečali za dodatnih 1,4 milijona evrov od akontacije dohodnine.

Nazaj