Velenjska občina tudi letos v spodbujanje podjetništva

Velenjska občina tudi letos v spodbujanje podjetništva

Velenjska občina tudi letos v spodbujanje podjetništva

05. 03. 2019

Velenjska občina bo letos za spodbujanje podjetništva namenila 100.000 evrov, javni razpis za dodelitev teh sredstev pa bo objavljen predvidoma marca.

Vir in informacije: STA, 17. 2. 2019, www.sta.si

Velenjska občina bo letos za spodbujanje podjetništva namenila 100.000 evrov, javni razpis za dodelitev teh sredstev pa bo objavljen predvidoma marca. Občina tako subvencionira najemnine poslovnih prostorov, spodbuja socialno podjetništvo ter spodbuja projekte, pomembnih za razvoj mestnega središča.

Lani je občina za spodbujanje zagona podjetij in zmanjšanje brezposelnosti 23 podjetjem sofinancirala naložbe v višini dober milijon evrov, s pomočjo katerih bodo ustvarili 13 novih delovnih mest.

Za dodatno spodbudo in večjo konkurenčnost je občina znižala komunalni prispevek. Zaradi spodbude k večji konkurenčnosti, razvoju gospodarstva in podjetništva oz. investicij v industrijo in podjetja je decembra leta 2016 sprejela spremenjen odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka.

Ta odlok določa 50-odstotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih in upravnih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, industrijskih stavb in skladišč, stavb za rastlinsko pridelavo ter stavb za rejo živali.

V Velenju četrto leto zapored deluje tudi uspešen podjetniški inkubator za razvoj startup podjetij tako v Šaleški dolini kot tudi v savinjsko-šaleški regiji. Na pobudo velenjskega župana dve leti deluje tudi Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške regije.

S sporazumom o sodelovanju so povezali organizacije Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico, Območno obrtno-podjetniško zbornico Velenje, Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo in Saša inkubator s ciljem, da skupaj tvorijo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju. Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem so na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanja z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajamo tudi promocijske aktivnosti za podjetja.

V Velenju z različnimi ukrepi privabljajo tudi investitorje, ki bi z razvojem svoje dejavnosti ustvarjali pogoje za nastanek novih delovnih mest.

Pomemben korak pri tem je bila razširitev Poslovne cone Stara vas. Poslovno cono so že povečali za okoli 23.000 kvadratnih metrov in uredili cestno, komunalno, elektroenergetsko ter telekomunikacijsko infrastrukturo. Tako so pridobili 9476 kvadratnih metrov urejenih zemljišč, namenjenih podjetnikom.

Letos pa zaradi interesa podjetij načrtujejo ponovno razširitev, in sicer za dodatnih 7842 kvadratnih metrov. V Velenju so zelo aktivni tudi pri izvajanju mestnega marketinga, saj se zavedajo, da je potrebno mestna jedra ohranjati urejena in z bogato ponudbo ter tudi na tem področju iščejo nove priložnosti za podjetnike in obrtnike.

Vsako leto septembra pripravijo tudi prireditev Podjetno Velenje, na kateri lahko podjetja in obrtniki brezplačno predstavijo svojo ponudbo občanom velenjske občine ter drugim obiskovalcem. V okviru te prireditve tudi razglasijo najlepše urejene izložbe v mestnem središču Velenja.

Nazaj