Več sto milijonov za tisoče in tisoče projektov

Več sto milijonov za tisoče in tisoče projektov

Več sto milijonov za tisoče in tisoče projektov

13. 09. 2016

Samo MGRT ima v letu 2016 v različnih javnih razpisih predvidenih za več kot 400 milijonov evrov denarja.

Vir in informacije: Delo, 5. 9. 2016, www.delo.si, Avtor: Silva Čeh

Samo MGRT ima v letu 2016 v različnih javnih razpisih predvidenih za več kot 400 milijonov evrov denarja.

Povpraševanje po garancijah

Na katerih razpisih je največja gneča? V Slovenskem podjetniškem skladu (SPS) odgovarjajo, da so garancije za zavarovanje bančnih kreditov z ugodnejšo obrestno mero vsekakor najpomembnejši produkt sklada SPS oziroma je pri malih in srednje velikih podjetjih zanje največje povpraševanje. Leta 2016 jih je sklad razpisal dobrih 109 milijonov evrov in tudi že moral predčasno zapreti razpis, saj so sredstva v resnici že porabljena (skoraj sto milijonov je že odobrenih okoli 450 podjetjem, v teku oziroma v zaključni fazi je odobravanje avgusta prispelih vlog, kjer bo odobren preostanek). Omenjeni produkt namreč podjetjem omogoča pridobitev ugodnega bančnega posojila, ki se kaže v velikih ugodnostih zavarovanja ter ugodnejši obrestni meri. V časih strožjega poslovanja bank se je produkt izkazal za zelo pomembnega in potrebnega, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po EU.

Javnih razpisov, subvencij, garancij, ki so namenjeni gospodarstvu - velikemu, malemu, start-upovskemu - skratka podjetjem, njihovim verigam, krepitvi njihovih kompetenc in inovacijskih zmožnosti, strateško-razvojnim partnerstvom in podobno, je veliko.

Samo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ima letos predvidenih in skupaj vrednih za več kot 400 milijonov evrov v raznih javnih razpisih. Seveda bodo pri tem izkoriščena sredstva iz evropskih skladov, delno pa tudi iz domačega proračuna.

MGRT ima v letu 2016 iz evropskih skladov razpisanih za 102,7 milijona evrov nepovratnih sredstev in letos predvidevajo že za okoli 17 milijonov evrov izplačil. S 117 milijoni evrov povratnih sredstev iz programskega obdobja 2007-2013 v okviru različnih finančnih instrumentov želijo podpreti približno 680 malih in srednje velikih podjetij; samo za jamstva za bančne kredite, seveda s subvencionirano ugodno obrestno mero v tem sklopu namenjajo skoraj 109,5 milijona evrov. Tretji del je 181 milijonov evrov »dodatno v proračunu MGRT za razpise rezervirane še za leti 2016 in 2017 (65,3 milijona evrov nepovratnih in 115,7 milijona evrov povratnih sredstev)«. Leta 2016 je predvidenih za okoli 114 milijonov evrov izplačil (za dvajset razpisov).

Pričakovani rezultati vseh teh razpisov so visoko postavljeni: na MGRT v podjetništvu pričakujejo več kot 4000 projektov podjetij, od tega več kot 800 hitrorastočih in 295 socialnih podjetij. Z njimi naj bi podprli tudi 12 razvojnih partnerstev, tisoč usposobljenih delovnih mest z novimi znanji, tisoč sto udeležb na sejmih, deset poslovnih klubov, več kot 500 novih delovnih mest na področju internacionalizacije, 15 izvoznih načrtov, 400 podprtih inovativnih start upov ... Seveda so tu še povratna sredstva in drugi finančni instrumenti, s katerimi bi pomagali 2500 podjetjem.

Pri vseh teh razpisih MGRT pomagajo izvajalske organizacije: Slovenski podjetniški sklad z devetimi razpisi, SPIRIT Slovenija, javna agencija s 17 razpisi, Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica, SID banka in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije pa vsak s po enim razpisom.

Pametni razpisi

Aktualni so seveda tudi tako imenovani pametni razpisi, ki uresničujejo prioritete Strategije pametne specializacije (S4). Tako z MGRT odgovarjajo, da je bil na področju RRI objavljen skupni razpis z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Mimogrede, MIZŠ je že sredi julija objavilo svoj izbor devetih prijaviteljev na razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti« - sklop 1...., ki je z njihove strani vreden 55 milijonov evrov; nanj se je prijavilo 18 dobrih prijaviteljev, izbrali so jih devet. Torej bo javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« v vrednosti 12 milijonov evrov podprl najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov (konzorcijev) podjetij, pravijo na MGRT. Z razpisom želijo pospešiti prenos ter komercializacijo raziskav in znanja na trgu. Višino sredstev v razpisu so povečali z 12 milijonov evrov na 15,8 milijona. Glavni razlog za povečanje je bil, da je na javni razpis prispelo veliko kakovostnih in pozitivno ocenjenih vlog za RRI-projekte, s povečanjem sredstev pa bo omogočeno sofinanciranje vseh vlog, ki so dosegle prag za sofinanciranje, kar pomeni nov razvojni zagon za izbrane prijavitelje.

Strateška povezovanja

Na MGRT napovedujejo, da bodo kot zadnji ukrep v procesu strateškega povezovanja nastopila Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIPi). V naslednjem koraku bodo, tako pravijo na MGRT, zagotovili celovit razvojni kontekst ne le v smislu povezovanja med podjetji in raziskovalno sfero, pač pa predvsem v funkciji spodbujanja ključne primerjalne prednosti osredotočenega skupnega razvoja, internacionalizacije, razvoja človeških virov, nastajanja novih podjetij, pa tudi kot ključnega pomočnika državi pri vodenju bolj prilagojene razvojne politike. Razpis bo objavljen septembra, za pripravo SRIP je namenjenih 10,49 milijona evrov, s čimer bi podprli vzpostavitev devetih SRIP, en SRIP na posameznem prednostnem področju S4.

Namen razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji na vseh prioritetnih področjih S4. SRIP bodo glavni sogovornik državi pri vodenju njene razvojne politike v prihodnje. Konkretno bo to pomenilo, da bodo, na primer, razpisi na področju RRI od zdaj vsebinsko vezani na akcijske načrte SRIP.

Spodbude za start-upe, mreže VEM

Omenimo lahko tudi spodbudi, ki jih ima MGRT za različne start-upe. Z dvema spodbudama za zagon podjetij P2 in P2B so letos podprli z vsako najmanj 40 inovativnih start-upov in zanje namenili skupaj več kot 3,8 milijona evrov. Tudi letos so za mreže VEM razpisali slab milijon evrov, zato da se bo izbralo mrežo »vemov«, ki »bodo izvajali brezplačne storitve za potencialne podjetnike in podjetja – informirali, svetovali tudi to, kaj država omogoča in kaj država zahteva. V okviru javnega razpisa Eureka pa nameravajo podpirati mednarodne inovacijske projekte v iniciativi Eureka. Leta 2016 je zanj namenjeno 4,5 milijona evrov, razpis je odprt do 10. oktobra. S temi sredstvi hočemo podpreti najmanj deset tržno usmerjenih inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov.

Eutočka

Razpisov je veliko, zato je gotovo ena od pomembnih opornih točk tudi pred nekaj dnevi odprta informativna Enotna vstopna točka na vladni službi SVRK (e-pošta: eutocka.svrk@gov.si in telefon: 080 2023), kjer bodo vsem zainteresiranim olajšali iskanje informacij o različnih javnih razpisih.

Nazaj