Vabilo srednjim šolam k vključitvi v program spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi

Vabilo srednjim šolam k vključitvi v program spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi

Vabilo srednjim šolam k vključitvi v program spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi

09. 09. 2013

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija, pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo v preteklih letih izvajali aktivnosti naravnane v spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za srednješolce. V šolskem letu 2013/2014 je naš cilj vzpostavili sodelovanje s 50 srednjimi šolami pri izvajanju aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri dijakih.

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija, pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo v preteklih letih izvajali aktivnosti naravnane v spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za srednješolce.

V šolskem letu 2013/2014 je naš cilj vzpostavili sodelovanje s 50 srednjimi šolami pri izvajanju aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri dijakih z navedenimi vsebinami:

  • razvijanje znanja in veščin, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali poslovnih izzivov,
  • razvijanje osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej (npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, pogum, obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domiselnost,..),
  • spodbujanje razvoja različnih tipov invencij in inovacij od proizvodov do storitev, novih načinov dela (organizacijske rešitve), aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in v domačem okolju ter zagotavljanje pridobivanja izkušenj pri razvoju novih rešitev.

Z namenom zagotovitve sodelovanja srednjih šol in zagotovitve prijav zainteresiranih dijakov za vključitev v nadaljnje aktivnosti bomo v prvi fazi zagotovili izvedbo motivacijskih delavnic za srednješolce ter učitelje in ravnatelje, na podlagi katerih bomo v nadaljevanju vzpostavili  potrebne pogoje za izvajanje obšolskih dejavnosti na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti z zainteresiranimi dijaki.

Od zainteresiranih srednjih šol pričakujemo, da bodo zagotovili prostorske in organizacijske pogoje za izvedbo motivacijskih delavnic in obšolskih dejavnosti.

V nadaljevanju projekta se bodo zainteresirani srednješolci lahko vključili tudi v motivacijske vikende in druge aktivnosti, ki bodo naravnane v nadgrajevanje spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti.

Za izvedbo spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti smo izbrali Ustvarjalnik d.o.o., ki bo s strokovnjaki in pedagogi izvajal vse programske aktivnosti.  Za dijake je udeležba v programu navedene obšolske dejavnosti  brezplačna.

Za uskladitev izvedbe Programa za spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti na vaši šoli  (termini za uvodne motivacijske delavnice srednješolce ter za učitelje v septembru in pričetek izvajanja obšolskih dejavnosti) vas bodo kontaktirali predstavniki izvajalca, lahko pa se prijavite tudi na elektronski naslov izvajalca.

Dodatne informacije:

Elektronski dokumenti:

Nazaj