Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na največjem mednarodnem poslovno tehnološkem dogodku Knowledge Expo 2014 v Indiji

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na največjem mednarodnem poslovno tehnološkem dogodku Knowledge Expo 2014 v Indiji

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na največjem mednarodnem poslovno tehnološkem dogodku Knowledge Expo 2014 v Indiji

08. 10. 2014

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vsa podjetja, znanstveno raziskovalne ustanove, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnem sejmu Knowledge Expo 2014, ki bo potekal med 20. in 22. novembrom 2014 v New Delhiju (Indija).

V Aziji je Indija tretja najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica RS (za Kitajsko in Korejo). Indija postaja za slovenska podjetja pomembna država, kjer se kažejo možnosti sodelovanja na različnih področjih, kot so  farmacija, avtomobilska industrija, informacijsko komunikacijske tehnologije,  energetika in obnovljivi viri energije, nizko-ogljične tehnologije (zelene tehnologije), okoljske tehnologije, kot je upravljanje z vodami, upravljanje z urbanimi odpadnimi vodami, predelava odpadkov. Slovenija je Indijo določila kot eno izmed prioritetnih držav, na katerih je potrebno pospešiti gospodarsko sodelovanje, zato je potrebno podpreti fokusiran pristop predstavitve slovenskega gospodarstva na področjih, kjer slovenska podjetja dosegajo visoko tehnološko raven.

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vsa podjetja, znanstveno raziskovalne ustanove, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da nam sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnem sejmu Knowledge Expo 2014, ki bo potekal med 20. in 22. novembrom 2014 v New Delhiju (Indija).

Vabilo

Namen udeležbe na sejmu Knowledge Expo 2014 je nadaljevanje lanskoletnega sodelovanja na podobnem dogodku v Indiji, kjer so bile kompetence slovenskih podjetij in interesnih gospodarskih združenj uspešno predstavljene. Cilj udeležbe je povezati različne deležnike slovenskega gospodarstva in s skupno udeležbo v Indiji predstaviti področja, ki nas uvrščajo na globalnem nivoju med pomembne poslovne partnerje.

Izražen interes bo podlaga za kvalitetno pripravo skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnem sejmu. Aktivnosti agencije se navezujejo na vsebine Razvojnih partnerstev in ne sodijo v okvir poziva za interes skupnih sejemskih predstavitev v letu 2014 v okviru INT.

SEGMENT: visoka tehnologija, znanost in raziskave, izobraževanje, dizajn, IL

PANOGE in PODROČJA:           

  • proizvodne tehnologije, izdelki in storitve
  • farmacevtika, biotehnologija, tehnologije zdravja in medicinska oprema Tehnologije čiste in obnovljive energije
  • pametna in trajnostna mesta, naravni viri, voda, zemlja, zrak
  • IT in ICT, strojna in programska oprema, vgrajeni sistemi ter kiber varnost

Predlog lahko posredujejo :

  • posamezno podjetje ali znanstveno raziskovalna ustanova iz panog/področij, ki se predstavljajo na sejmu,
  • panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panog/področij, ki se predstavljajo na sejmu.

Predloge nam pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

  • ime in podatke interesenta,
  • podatke o vsebinskem področju interesenta, ki sodi v program sejma,
  • poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

V pomoč pri odločanju vam je na voljo publikacija o sejmu Knowledge Expo 2014.

Prijave: Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, ki bo odvisno od velikosti zakupljenega sejemskega prostora ter od sorazmernega dela števila podjetij glede na določene panoge in področja. V primeru, da bo na voljo še prosto mesto za vaše podjetje ali organizacijo, vas bomo kontaktirali in podali podrobna navodila za udeležbo.

Na osnovi zadostnega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo s soorganizatorji pripravili program skupinskega nastopa slovenskih podjetij na sejmu ter krili stroške razstavnega prostora. Stroške poti, prevoza in nastanitev si krijejo udeleženci sami.

Prijave: Izpolnjeno prijavnico posredujte v skenirani obliki (jpg, tif, PDF) do petka 17. oktobra 2014 na elektronski naslov: gasper.vilfan@spiritslovenia.si.

Prijavnica:

Nazaj