Vabilo k udeležbi v programu Izobraževanje za izvozno poslovanje International Trade Management (ITM) 2015

Vabilo k udeležbi v programu Izobraževanje za izvozno poslovanje International Trade Management (ITM) 2015

Vabilo k udeležbi v programu Izobraževanje za izvozno poslovanje International Trade Management (ITM) 2015

05. 06. 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v letu 2015 nadaljuje z osmo generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje, ki ga izvajamo z ITM Worldwide Foundation in agencijo Business Sweden.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma tudi v letu 2015 nadaljuje z osmo generacijo izobraževanja za izvozno poslovanje, ki ga izvajamo z ITM Worldwide Foundation in agencijo Business Sweden.

K udeležbi v programu vabimo mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 90 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100 % zadovoljstvo. Prve tri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za 40 %.

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in zelo praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih dvo-dnevnih delavnic ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi predavatelji in strokovnjaki. Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo prevetril poslovno strategijo podjetja in bo odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:

 • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
 • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
 • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • mednarodna poznanstva
 • diplomo, priznano s strani Mednarodne organizacije IATTO.

Program ITM 2015 bo potekal od konca junija do novembra 2015, v skupnem obsegu 15 dni (13 delovnih dni).

Predvidena časovnica*

30. junij, Ljubljana

1. delavnica priprave izvoznega načrta

24. avgust, Ljubljana

2. delavnica priprave izvoznega načrta

25. – 26. avgust, Ljubljana

Seminar International Market Research

24. – 25. september, Ljubljana

Seminar Export Sales Training

6. – 8. oktober, Ljubljana

3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori

5. – 10. november, Lidköping, Švedska

5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – Trade Marketing & Export Strategy, Change Management, Managing Across Culture

24. november, Ljubljana

Predstavitev izvoznih načrtov in slavnostna podelitev diplom

*Datumi še niso dokončno potrjeni.

Tudi v letu 2015 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz malih in srednjih  podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost.

Pogoji udeležbe:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednje velikem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • končana visoka ali univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski magisterij,
 • znanje angleškega jezika,
 • starost od 25 do 40 let,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

Stroški udeležbe v programu:

Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR). 

Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico,
 2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 3. kopijo diplome,
 4. Izjavo odgovorne osebe podjetja, da se strinja z redno udeležbo kandidata na izobraževanju in dostopom do vseh poslovnih informacij 

Prijave: Prijavo pošljite najkasneje do petka, 19. junija 2015, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Mateja Jarc, Tel: (01) 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj