V veljavo stopil zakon o socialnem podjetništvu

V veljavo stopil zakon o socialnem podjetništvu

V veljavo stopil zakon o socialnem podjetništvu

04. 04. 2011

V veljavo je stopil zakon o socialnem podjetništvu.

V veljavo je stopil zakon o socialnem podjetništvu. Zakon prinaša pravni okvir za delovanje socialnih podjetij. Predvideva opravljanje gospodarskih dejavnosti ob vključevanju prostovoljcev in med drugim omogoča zaposlovanje ljudi iz družbenih skupin, ki se težko vključijo na trg dela.

Socialna podjetja morajo v prvi vrsti slediti javnim interesom. V primerjavi s klasičnimi podjetji njihovo delovanje, zlasti če zaposlujejo težje zaposljive osebe, za svoj obstoj na trgu potrebujejo ustrezno zakonodajo in spodbude.

V socialno podjetništvo se po zakonu lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev, pri katerih namen ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička, ki so pri upravljanju samostojne, delitev dobička ali presežkov prihodkov pa ni dopustna oziroma je skladno z zakonom omejena.

Dejavnosti socialnega podjetništva se med drugim opravljajo na področjih socialnega varstva, varstva in promocije zdravja, ekološke proizvodnje hrane, socialnega turizma in spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti.

Zakon predvideva posebne spodbude za zaposlovanje najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Tako je socialno podjetje pod opredeljenimi pogoji upravičeno do subvencije plače zaposlenih ter nekaterih drugih pomoči.

Nazaj