V veljavi je obvezna objava prenehanja opravljanja dejavnosti

V veljavi je obvezna objava prenehanja opravljanja dejavnosti

V veljavi je obvezna objava prenehanja opravljanja dejavnosti

24. 08. 2015

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) določa, da mora samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) določa, da mora samostojni podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost.

Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ter pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.

Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja.

Podjetnik lahko poleg objave na spletni strani, namero o prenehanju objavi tudi na druge načine npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd.

Več informacij o objavah na spletnih straneh AJPES po Zakonu o gospodarskih družbah najdete tukaj.

Nazaj