V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja

V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja

V teku je vpis v javno evidenco subjektov inovativnega okolja

03. 08. 2016

Do 16. septembra 2016 je možen vpis in podaljšanje vpisa univerzitetnih inkubatorjev, podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Enkrat letno se na podlagi javnega poziva opravi vpis in podaljšanje vpisa univerzitetnih inkubatorjev, podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo v Sloveniji vodi SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B, pomeni pa evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki imajo poleg minimalnih pogojev zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo in izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja.

Rok za oddajo vloge je 16. september 2016.

Več o javnem razpisu

Nazaj