V pripravi sistem VEM za izvoznike in tuje investitorje

V pripravi sistem VEM za izvoznike in tuje investitorje

V pripravi sistem VEM za izvoznike in tuje investitorje

11. 05. 2015

Vzpostavitev in delovanje sistema Vse na enem mestu (VEM) za domače izvoznike in tuje investitorje je še v pripravi. Sistem VEM naj bi prispeval h krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Vzpostavitev in delovanje sistema Vse na enem mestu (VEM) za domače izvoznike in tuje investitorje je še v pripravi. Sistem VEM naj bi prispeval h krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Nudil naj bi podporo pri mednarodnem poslovanju, in sicer z informacijami, predstavitvami, svetovanjem, pisarnami v tujini, prilagojenimi programi mentorstva in usposabljanji s področja mednarodnega poslovanja za krepitev potencialov v podjetjih.

Z vidika aktivnejšega privabljanja tujih neposrednih investicij in celovitejše podpore investitorjem bodo poudarili aktivno vlogo pri ciljanju na tiste investitorje, ki jih želijo privabiti v Slovenijo, zagotavljanje nabora vseh relevantnih informacij, raziskav in analiz ter hkrati nudenje celovite podpore investitorjem pri iskanju ustreznih poslovnih priložnosti.

Z vidika spodbujanja internacionalizacije bodo na razpolago informacije o aktualnih ukrepih za njeno spodbujanje, ki jih bodo zagotavljali različni deležniki, uporabne informacije, npr. o trgih, poslovnih priložnostih, javnih razpisih, delegacijah, izobraževanje in usposabljanje, pa bodo zagotavljali tudi na informacijskem portalu.

Projekt je zaenkrat še vedno v fazi priprave. Tuji investitorji se že sedaj lahko obrnejo na javno agencijo Spirit, ki nudi brezplačno ponudbo informacijskih, svetovalnih in drugih storitev. Investitorjem so začetne informacije na voljo tudi na spletni strani: www.investslovenia.org.

Nazaj