V petek objava razpisa za mikropodjetja

V petek objava razpisa za mikropodjetja

V petek objava razpisa za mikropodjetja

06. 12. 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 7. 12. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 7. 12. 2012, objavilo nov javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9 milijonov evrov.

Sredstva se razpisujejo z zaprtim javnim razpisom in bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 16. 1. 2013 do 24. ure.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij.

Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju.

Vlagatelji so samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva in zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Lokacija naložbe se ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, sedež dejavnosti in lokacija naložbe se morata nahajati izven naselij s statusom mesta.

Dodatne informacije: Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po e-pošti: aktrp@gov.si.

Nazaj