V okviru treh razpisov gospodarstvu na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežega denarja

V okviru treh razpisov gospodarstvu na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežega denarja

V okviru treh razpisov gospodarstvu na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežega denarja

31. 03. 2022

Slovenskemu gospodarstvu je z 18. marcem 2022 na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežih sredstev.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 18. 3. 2022, www.gov.si

Slovenskemu gospodarstvu je z 18. marcem 2022 na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežih sredstev. Največ sredstev, kar 88,5 milijona evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na trg pošilja preko izvajalske institucije Javne agencije SPIRIT Slovenija, in sicer za namen spodbujanja velikih investicij za večjo produktivnosti in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Samostojno pa ministrstvo razpisuje še 44 milijonov evrov za digitalno preobrazbo gospodarstva ter dodatna dva milijona evrov za letalsko povezljivost Slovenije s svetom.

  • Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bomo dolgoročno omogočili večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  

Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa pa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedle investicije, če so bile registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme, intenzivnost pomoči pa lahko znaša med 10 % in 50 %.

V okviru razpisa bodo tri odpiranja, roki za oddajo vlog pa so sledeči:

  • za prvo odpiranje: 22. april 2022do 12. ure,
  • za drugo odpiranje: 1. oktober 2022do 12. ure in
  • za tretje odpiranje: 12. januar 2023do 12. ure.

Javni razpis je dosegljiv na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija, razpisna dokumentacija pa bo prijaviteljem na voljo v kratkem.

  • Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Višina razpisanih sredstev je 44 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač, stroški nakupa opreme, stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev, stroški zunanjih izvajalcev ter prav tako posredni stroški, povezani z izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju lahko znaša od najmanj 15 % do največ 70 % in se razlikuje glede na njegovo velikost in glede na fazo ter aktivnost izvajanja projekta.

Rok za oddajo vlog se izteče 28. aprila 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija bodo še danes dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  • Javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije

Namen javnega razpisa je izboljšati letalsko povezljivost Slovenije z evropskimi in tretjimi državami, cilj pa ohranitev obstoječih rednih mednarodnih letalskih linij in spodbuditev vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Republiko Slovenijo.

V ta namen Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje 2 milijona evrov, upravičenci po tem razpisu pa so mala in srednja podjetja ter velika podjetja.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in pripeljejo potnike v Republiko Slovenijo v obliki pavšalnega zneska, ki se ga izračuna skladno z metodologijo objavljeno v javnem razpisu.

Višina sofinanciranja je odvisna od števila izvedenih letov in pripeljanih potnikov, navzgor pa je omejena z maksimalnimi zneski, ki jih je mogoče dobiti po pravilih državnih pomoči. Po trenutno veljavnem tako imenovanem Začasnem okvirju to pomeni 2,3 milijona evrov, ob čemer se upoštevajo že pridobljena sredstva na podlagi predhodnega javnega razpisa v ta namen ter dodatno po de minimis shemi do 200.000 evrov (skupno torej upravičenec lahko v okviru obeh razpisov za letalsko povezljivost prejme največ 2,5 milijona evrov). Prav tako pomoč ne sme presegati 30 evrov na prepeljanega potnika.

Prijavitelji lahko vloge oddajo do 6. aprila 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija bodo še danes dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Nazaj