V letu 2015 predvidenih 11 skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini

V letu 2015 predvidenih 11 skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini

V letu 2015 predvidenih 11 skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini

19. 03. 2015

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij oblikovala seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 11 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2015.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij oblikovala seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 11 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2015.

Seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 11 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo agencija izvedla v letu 2015 je objavljen na spletnih straneh agencije (http://www.spiritslovenia.si/ in http://www.izvoznookno.si/). Aktualna povabila podjetjem za sodelovanje na posamezni sejemski predstavitvi bodo objavljena na spletnih straneh agencije.

Sejemski nastopi podjetij v tujini predstavljajo eno od osnovnih orodij promocije podjetij in njihovih izdelkov oziroma storitev v tujini. Stroški nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini so predvsem za mala in srednje velika podjetja relativno visoki, SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva podjetjem omogoča večjo prepoznavnost v okviru sejemskih predstavitev, obenem pa jim z zakupom razstavnega prostora in organizacijo nastopa znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.

Podjetja, ki se udeležujejo skupinskih sejemskih predstavitev slovenskega gospodarstva pod okriljem SPIRIT Slovenija med prednostmi skupnega nastopa poleg stroškovne učinkovitosti in enostavnejše organizacije in priprave na sejem za podjetja, izpostavljajo tudi večjo prepoznavnost slovenskih podjetij.

V letu je 2014 SPIRIT Slovenija organiziral skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 13 sejmih v tujini, ki se jih je udeležilo 138 slovenskih podjetij. Za potrebe skupinskih predstavitev je bilo zakupljenih 3.381 m2 razstavnega prostora, podjetja pa so vzpostavila več kot 6.230 poslovnih kontaktov oziroma sklenila 275 konkretnih novih poslov.

Nazaj