V dveh letih za podjetja na problemskih območjih 2,9 milijona evrov

V dveh letih za podjetja na problemskih območjih 2,9 milijona evrov

V dveh letih za podjetja na problemskih območjih 2,9 milijona evrov

12. 03. 2020

Slovenski podjetniški sklad je 14. februarja 2020 v Uradnem listu RS objavil nov javni razpis spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih. V letih 2020 in 2021 je za sofinanciranje novoustanovljenih podjetij s sedežem v Pokolpju ali Zasavju oz. na obmejnih območjih na voljo skupaj 2,9 milijona evrov. Rok za prijavo je 16. marec.

Vir in informacije: STA, 14. 2. 2020, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad je 14. februarja 2020 v Uradnem listu RS objavil nov javni razpis spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih. V letih 2020 in 2021 je za sofinanciranje novoustanovljenih podjetij s sedežem v Pokolpju ali Zasavju oz. na obmejnih območjih na voljo skupaj 2,9 milijona evrov. Rok za prijavo je 16. marec.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih - to so območje Pokolpja, torej občine Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ali pa območje katere od obmejnih občin.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Iz vloge mora biti razvidno, da imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas, da ponujajo tržno naravnane proizvode ali storitve ter da so bila registrirana po 1. januarju 2019. Najkasneje letos morajo poslovati z dobičkom.

Od razpoložljivih 2,9 milijona evrov v dveh letih bo dobra dva milijona evrov na voljo za sofinanciranje podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, preostanek pa bo sklad razdelil izbranim podjetjem z zahoda države.

Z razpisom, ki se delno financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj, želi sklad prispevati k zmanjšanju razvojnega zaostanka na problemskih območjih, kot tudi k zagonu novih podjetij in odprtju novih delovnih mest.

Nazaj