V 2020 za aktivno politiko zaposlovanja okoli tretjina več sredstev

V 2020 za aktivno politiko zaposlovanja okoli tretjina več sredstev

V 2020 za aktivno politiko zaposlovanja okoli tretjina več sredstev

15. 01. 2020

Vlada je 19. decembra 2019 sprejela načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, v ospredju pa bo tudi pomoč dolgotrajno brezposelnim. Potem ko je v 2019 za programe zaposlovanja namenjenih 64 milijonov evrov, jih bo v 2020 skoraj 93 milijonov evrov. Vanje naj bi se vključilo skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih.

 
 

 

Vir in informacije: STA, 19. 12. 2019, www.sta.si

Vlada je 19. decembra 2019 sprejela načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020, v ospredju pa bo tudi pomoč dolgotrajno brezposelnim. Potem ko je v 2019 za programe zaposlovanja namenjenih 64 milijonov evrov, jih bo v 2020 skoraj 93 milijonov evrov. Vanje naj bi se vključilo skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih.

Načrt aktivne politike zaposlovanja je pripravljen na podlagi stanja na trgu dela, pa tudi smernic za izvajanje ukrepov te politike za obdobje 2016-2020 in na podlagi proračuna za 2020.

Zaposlenost v Slovenji sicer trenutno dosega najvišjo raven doslej. Vse od marca število zaposlenih presega 890.000, pred tem pa je bilo število najvišje v oktobru 2008, ko je preseglo 888.000.

Vzporedno z visoko rastjo zaposlenosti se znižuje brezposelnost, tako pa bo tudi v prihodnje, le da bo upadanje manj intenzivno. Posledično velike deleže med brezposelnimi predstavljajo dolgotrajno brezposelne osebe (teh je več kot polovica, potem ko jih je bilo pred desetimi leti okoli 35 odstotkov), starejše osebe in osebe z nizko izobrazbo. Te skupine so zato v ospredju njihovega delovanja.

Poleg tega bodo ključni izziv demografski dejavniki in pomanjkanje usposobljene delovne sile "v smislu strukturne razlike med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela".

Večina programov aktivne politike zaposlovanja bo tako v prihodnjem letu namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ter izobraževanju tistih skupin brezposelnih, ki predstavljajo strukturni problem trga dela.

Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile, bodo programi aktivne politike zaposlovanja usmerjeni ciljno, saj je ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem starejših ter nizko izobraženih. Ključno pri tem bo tudi okrepljeno izvajanje usposabljanja in izobraževanja z namenom zagotoviti posameznikom kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

V okviru načrta za leto 2020 so za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja načrtovana sredstva v višini 92,8 milijona evrov, od tega 31,8 milijona evrov iz integralnega proračuna in 61 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada.

V programe te politike naj bi bilo v 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Med vsemi vključenimi naj bi bilo nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.

Nazaj