Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

Usposabljanje na delovnem mestu za predvidoma 4.000 brezposelnih

31. 07. 2017

Zavod za zaposlovanje je 17. julija 2017 objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 17. 7. 2017, www.mddsz.gov.si

Zavod za zaposlovanje je 17. julija 2017 objavil javno povabilo za usposabljanje predvidoma 4.000 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Za obdobje 2017/2018 je na voljo skoraj 7,37 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev 4.000 brezposelnih oseb pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

  • Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na določenem delovnem mestu pri delodajalcu.
  • Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu.
  • Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti.

Kdo se lahko vključi v usposabljanje?

Vključite se lahko, če ste:

  • starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 3 mesece,
  • starejši od 30 let in prijavljeni  med brezposelnimi neprekinjeno najmanj 12 mesecev,
  • starejši od 30 let s končano največ osnovnošolsko izobrazbo in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
  • posamezniki, ki se vključujete na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Več kot 70 % udeležencev usposabljanja se zaposli

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo skoraj 27.000 brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Med usposabljanjem ali po njegovem zaključku se zaposli več kot 70 % udeležencev programa, skoraj 40 % se jih zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali. Usposabljanje na delovnem mestu traja 2 ali 3 mesece. Usposabljanje traja 2 meseca, če gre za usposabljanje na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, 3 mesece pa, če gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih. Javno povabilo bo odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 30. 11. 2018.

Nazaj