Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

26. 05. 2014

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 24. aprila 2014 objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 24. aprila 2014 objavil 5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije spodbuditi delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

S tem javnim povabilom sklad vabi vse delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna ali posebna usposabljanja ter javno veljavne programe.

Predmet sofinanciranja so:

  • splošna usposabljanja (npr.: tuji jeziki, računalništvo, komunikacija, CNC operater, usposabljanje varilcev …);
  • posebna usposabljanja (npr.: konference, simpoziji, specifična strokovna usposabljanja, prilagojena posameznemu podjetju);
  • usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU – MI, UŽU – MDM) in 
  • računalniška pismenost za odrasle (RPO).

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so:

  • starejši od 50 let;
  • ženske z največ dokončano osnovno šolo;
  • invalidi.

Višina sofinanciranja:

  • od 60% do 80% za splošna usposabljanja in javno veljavne programe (delež sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja) ali
  • od 25% do 55% za posebna usposabljanja (delež sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja).

Najvišji znesek sofinanciranja je odvisen od velikosti delodajalca. Tako bo lahko veliko podjetje sofinancirano v višini 30.000 evrov, srednje podjetje v višini 20.000 evrov, malo podjetje v višini 10.000 evrov ter mikro podjetje v višini 4.000 evrov, vendar največ 700 evrov po osebi oziroma 1.500 evrov na osebo za javno veljavne programe.

Višina razpisanih sredstev za to javno povabilo znaša 1.246.641,52 EUR, rok za oddajo vlog je do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2014.

Nazaj