Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta

Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta

Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta

06. 08. 2020

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.

Objavljeno: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 24. 7. 2020, www.gov.si 

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati dne 11. julija 2020, med začasnimi ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo najkasneje do 31. julija 2020. Vlada Republike Slovenije omenjeni ukrep lahko s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi COVID-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj se je že meseca junija rast števila brezposelnih umirila. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Podatki o koriščenju ukrepov kažejo, da so delodajalci v okviru prvega in drugega protikoronskega zakona (PKP1 in PKP2, ki sta se izvajala v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020) na zavod oddali 46.009 vlog za čakanje na delo za 275.317 zaposlenih. Po tretjem protikoronskem zakonu (PKP3, ki se je v tem delu izvajal le v mesecu juniju 2020) so delodajalci oddali na zavod 10.930 vlog za čakanje na delo za 64.667 zaposlenih. V okviru četrtega protikoronskega zakona (PKP4) pa je zavod do vključno 20. julija 2020 prejel 6.787 vlog delodajalcev za skoraj 24.200 zaposlenih za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Do 10. julija 2020 je ZRSZ delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 242,5 mio eurov.

Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato je Vlada RS njegovo veljavnost podaljšala do 31. avgusta 2020.

Nazaj