Turnir socialnih inovacij 2015 za večjo konkurenčnost

Turnir socialnih inovacij 2015 za večjo konkurenčnost

Turnir socialnih inovacij 2015 za večjo konkurenčnost

24. 11. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu aktivnosti za spodbujanje razvoja in promocijo socialnega podjetništva konec novembra prireja Turnir socialnih inovacij 2015.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sklopu aktivnosti za spodbujanje razvoja in promocijo socialnega podjetništva konec novembra prireja Turnir socialnih inovacij 2015. Dogodek bo priložnost za predstavitev rešitev inovativnih podjetij, socialnih inovatorjev in podjetij, ki lahko prispevajo k odgovorom na aktualne družbene izzive.

S Turnirjem socialnih inovacij 2015, ki bo potekal 27. novembra, se želijo na ministrstvu približati dogodku Evropske investicijske banke, ki bo prihodnje leto potekal v Ljubljani, dogodek pa ministrstvo organizira skupaj s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, podjetniškim pospeševalnikom ABC Accelerator v Ljubljani ter Skladom 05.

Socialne inovacije v okviru dogodka bodo strokovni ocenjevalci razvrščali v okviru štirih področij. To so kreiranje delovnih mest, kvaliteta življenja, trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost ter rešitve na področju begunske problematike. Za najboljše socialne inovacije bodo podelili tudi nagrade.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo si želi v sodelovanju z obstoječimi, družbeno odgovornimi podjetji oblikovati take rešitve, ki bodo na eni strani odgovarjale konkretnim potrebam podjetij pri reševanju družbenih izzivov in zagotavljanju kvalitete dela svojih zaposlenih, na drugi strani pa socialnim inovatorjem na tak način pomagati do dostopa na trg in si zagotoviti trajnostni obstoj v podjetniškem okolju.

Socialne inovacije so vključene tudi v strategijo pametne specializacije in bodo na tak način usmerjene v spodbujanje podjetnosti in podjetniških iniciativ ter s svojimi inovativnimi rešitvami prispevale k večji konkurenčnosti Slovenije tudi v svetovnem merilu.

Nazaj