Trije novi razpisi za pred-financiranje

Trije novi razpisi za pred-financiranje

Trije novi razpisi za pred-financiranje

04. 04. 2022

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (št. 38/2022 z dne 18.03.2022) objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil.

Vir in informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, www.srrs.si

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS (št. 38/2022 z dne 18.03.2022) objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil:

Vlagatelji morajo imeti podpisano pogodbo ali odločbo o sofinanciranju projekta z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo premoščal po teh razpisih.

Posojilo vlagatelj vrača sproti, ob prejemu nepovratnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let. Višina zaprošenih sredstev:

  • A - PF: od 5.000 € do 250.000 € oz. do 450.000 € (v primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta).
  • B - PF: od 5.000 € do 150.000 € oz. do 300.000 € (za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00).
  • C/D - PF: od 5.000 € do 100.000 € (za neprofitne zasebne organizacije) oz. do 150.000 € za javne organizacije.

Prednosti Skladovega »pred-financiranja«:

  • Odprti rok do 31. 12. 2022
  • Elektronska oddaja vloge
  • Elektronsko dopolnjevanje vloge
  • Hitra obdelava vlog
  • Enostavni pogoji zavarovanja posojila
  • Svetovanje

Še vedno je možno do 30. 5. 2022 oddati vloge na Javni razpis za obratna sredstva - odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021 - A1.

Vabljeni k ogledu Skladovih razpisov in oddaji vlog v aplikaciji eRsklad: www.r-sklad.si.

Z veseljem vam bodo tudi svetovali, vaša vprašanja lahko pošljete na e-naslov: info@srrs.si.

Informacije o Skladovih razpisih in napovedi objav novih razpisov lahko najdete tudi na spletni strani: www.srrs.si.

Nazaj