Trije milijoni evrov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Trije milijoni evrov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

Trije milijoni evrov za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

13. 06. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na treh problemskih območjih v državi, s katerim ponujajo sofinanciranje v skupni višini treh milijonov evrov. Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, ministrstvo pa vloge sprejema do 16. junija 2017, do 12. ure.

Vir in informacije: STA, 19. 5. 2017, www.sta.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 19. 5. 2017, Št. 25) objavilo javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na treh problemskih območjih v državi, s katerim ponujajo sofinanciranje v skupni višini treh milijonov evrov. Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, ministrstvo pa vloge sprejema do 16. junija 2017, do 12. ure.

Javni razpis je namenjen spodbujanju začetnih investicij ter ustvarjanju ali ohranjanju delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Za upravičence na območju Maribora je na voljo milijon evrov, za tiste iz Pokolpja tudi milijon evrov, prav tako pa en milijon evrov tudi za upravičence iz Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko en milijon evrov.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti.

Nazaj