Trajnostna poslovna transformacija priložnost za izboljšanje poslovanja

Trajnostna poslovna transformacija priložnost za izboljšanje poslovanja

Trajnostna poslovna transformacija priložnost za izboljšanje poslovanja

10. 11. 2020

Bliža se četrti rok za prijavo v program trajnostne poslovne strateške transformacije, v okviru katerega javna agencija SPIRIT Slovenija izbranim podjetjem med drugim zagotovi sofinanciranje izvedbenih projektov do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Gre za priložnost za vpeljavo trajnostnih pristopov in izboljšanje poslovanja.

Vir in informacije: STAkrog, 27. 10. 2020, https://krog.sta.si/

Bliža se četrti rok za prijavo v program trajnostne poslovne strateške transformacije, v okviru katerega javna agencija SPIRIT Slovenija izbranim podjetjem med drugim zagotovi sofinanciranje izvedbenih projektov do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Gre za priložnost za vpeljavo trajnostnih pristopov in izboljšanje poslovanja.

V zadnjih letih v ospredje vse bolj prihajajo trajnostni pristopi, kupci pa so vse bolj ozaveščeni in vse podrobneje preverjajo, kakšne izdelke in storitve kupujejo. Načini poslovanja, kot so jih bila podjetja vajena doslej, v bodoče preprosto ne bodo več delovali. Spremembe so poleg tega vse hitrejše in nas zlahka ujamejo nepripravljene.

Spremembe lahko podjetja najlažje izvedejo takrat, ko je njihovo poslovanje uspešno. Letošnje leto, zaradi pandemije polno izzivov, je pokazalo, kako hitro se lahko podjetja odzovejo na spremenjene razmere, če so v svoji strukturi in načinu poslovanja agilna in če imajo dobro predstavo o svojem kupcu in vseh, na katere se njihovo poslovanje nanaša.

Javna agencija SPIRIT Slovenija podjetja zato že nekaj časa spodbuja, naj se s trajnostno strateško prenovo poslovanja pravočasno pripravijo na spremembe poslovnega okolja.

Pri programu trajnostne strateške poslovne transformacije, ki ga ponujajo na jasni agenciji SPIRIT Slovenija, gre za postopek poglobljene preobrazbe podjetja, v katerem to prepozna slabe temelje, jih podre in postavi nove, boljše. Tako se uspešneje prilagaja spremembam in nenadnim izzivom.

Program vključuje dva sklopa. Prijave podjetij najprej pregleda posebna komisija, ki presodi, ali je podjetje primerno za tovrstno transformacijo. Pomemben vidik pri tem je, ali je vodstvo zrelo in pripravljeno na ta proces - ali res želi nekaj spremeniti na bolje in trajnostne vidike postaviti v ospredje.

Sledi vključitev v postopek transformacije, v katerem s podjetjem sodeluje ekipa strokovnjakov, ki jo usmerja in vodi agencija. Gre za individualno, podjetju vsebinsko prilagojeno delo na sedežu podjetja, trenutne razmere pa so po dokazale, da so lahko zelo učinkovite tudi druge metode dela na daljavo.

Podjetje v tem postopku pripravi trajnostno poslovno strategijo in prilagodi svoje poslovne modele. Nato na podlagi lastne ocene, kaj je ključno za uresničevanje ciljev strategije, pripravi izvedbeni projekt in ga predstavi javni agenciji SPIRIT Slovenija. Agencija ga lahko sofinancira v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov do največje vrednosti 100.000 evrov. Podjetje ima za izvedbo projekta na voljo sedem mesecev.

Agencija želi v program v obdobju od leta 2019 do 2022 vključiti vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij. Doslej se jih je vključilo 38. Rokov za prijavo je v razpisnem obdobju več, najbližji naslednji je 10. november, ko bo v postopek vstopila četrta skupina sodelujočih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji ali katerikoli drugi članici EU in podružnico v Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na razpis zaposlovala najmanj 20 in največ 249 oseb.

Dosedanje izkušnje podjetij so zelo dobre, saj jim je prevetritev poslovanja prinesla nove priložnosti in posledično izboljšala poslovanje.

Čas soočanja s koronavirusno krizo je lahko še posebej dobra priložnost, da podjetja naredijo nov korak v smeri transformacije poslovanja, preverijo svojo umestitev v ekosistem podjetja in s tem pridobijo dodaten pospešek rasti poslovanja.

Nazaj