Subvencije za samozaposlitev spet na voljo

Subvencije za samozaposlitev spet na voljo

Subvencije za samozaposlitev spet na voljo

18. 07. 2012

Na Zavodu RS za zaposlovanje se je znova začelo vključevanje v ukrep samozaposlovanja. Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, lahko v okviru ukrepa po uspešno opravljenih pripravah na samozaposlitev pridobijo subvencijo za samozaposlitev.

Na Zavodu RS za zaposlovanje se je znova začelo vključevanje v ukrep samozaposlovanja. Brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, lahko v okviru ukrepa po uspešno opravljenih pripravah na samozaposlitev pridobijo subvencijo za samozaposlitev.

Naj spomnimo, da je Zavod v decembru 2011 začasno ustavil vključevanje v ukrep, saj so bila načrtovana sredstva zaradi velikega zanimanja brezposelnih in iskalcev zaposlitve v celoti porabljena. Z letošnjim rebalansom proračuna RS je bilo odobrenih dodatnih 5 milijonov EUR za izvajanje ukrepa za leto 2012, kar pomeni novih 1.100 subvencioniranih samozaposlitev.

Tako se brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah Zavoda, od danes spet lahko vključujejo v program priprave na samozaposlitev. Program vsebuje presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev.

Vključitev v program se izvede na podlagi ocene smiselnosti vključitve in sklenjenega zaposlitvenega načrta, ki ga brezposelni ali iskalci zaposlitve podpišejo pri svojem osebnem svetovalcu na uradu za delo. Prednost imajo osebe, ki še niso bile vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.

Tistim, ki so presojo poslovne ideje že opravili, preden je bilo zaradi porabe sredstev decembra lani začasno ustavljeno izvajanje programa, pa se še niso samozaposlili, bodo z vključitvijo v delavnico za samozaposlitev omogočili nadaljevanje postopka do pridobitve subvencije.

V program subvencije za samozaposlitev se brezposelni lahko vključijo po opravljenem programu priprave na samozaposlitev. Torej potem, ko so pridobili presojo podjetniškega svetovalca, da je njihovo poslovno idejo možno uspešno uresničiti na trgu, in zaključili delavnico za samozaposlitev.

V letu 2011 sta bili dodeljeni 4.502 subvenciji za samozaposlitev, od začetka januarja do konca maja letos pa je bilo dodeljenih 1.515 subvencij. V letu 2011 je bilo za subvencije za samozaposlitev izplačanih skoraj 22 milijonov EUR, v tem letu pa je na voljo skupaj 15,3 milijona EUR.

Subvencija za samozaposlitev še naprej znaša 4.500 EUR, prejemniki subvencije pa bodo morali samozaposlitev ohraniti neprekinjeno najmanj dve leti. Pogoji vključitve večinoma ostajajo enaki kot doslej.

Spreminjajo se vstopni pogoji za priprave na samozaposlitev. Tako bodo morali biti kandidati za presojo poslovne ideje pred vključitvijo najmanj tri mesece prijavljeni v evidencah Zavoda (v evidenci brezposelnih ali v evidenci iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena).

Ravno tako je predvidena sprememba pri rokih za samozaposlitev. Po novem se bodo morali kandidati za subvencijo samozaposliti v 60 dneh po zaključku delavnice (prej v 90 dneh) in oddati vlogo za subvencijo v 8 dneh po samozaposlitvi (prej v 30 dneh).

Nazaj