Subvencije za izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve

Subvencije za izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve

Subvencije za izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve

17. 02. 2020

Slovenski podjetniški sklad je 31. januarja 2020 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS objavil poziv za vavčer za prototipiranje. Prek poziva bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem subvencioniral izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. V letih 2020-2023 je za to predvidenih skupno milijon evrov.

Vir in informacije: STA, 31. 1. 2020, www.sta.si 

Slovenski podjetniški sklad je 31. januarja 2020 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS objavil poziv za vavčer za prototipiranje. Prek poziva bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem subvencioniral izdelavo prototipa novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. V letih 2020-2023 je za to predvidenih skupno milijon evrov.

Sklad bo prek poziva sofinanciral stroške storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje). Ti stroški bodo upravičeni, če bo upravičenec pridobil potrdilo SIO o izdelanem prototipu.

Posamezno podjetje lahko pridobi od 500 do 5000 evrov subvencije, in sicer enkrat v obdobju 2020-2023. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2020 do 30. septembra 2023. Rok za oddajo zahtevkov za plačilo sredstev v posameznem letu je v letih 2020, 2021 in 2022 do konca oktobra tistega leta, v letu 2023 pa do konca septembra. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023, pri čemer je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023.

Slovenski podjetniški sklad je začel vavčerje za pomoč manjšim podjetjem objavljati januarja lani, v petletnem obdobju je zanje namenjenih skupno 22,5 milijona evrov.

Doslej je bilo vključno z današnjim objavljenih 14 vavčerjev, in sicer za certifikate kakovosti, za zaščito intelektualne lastnine, za tržne raziskave tujih trgov, za udeležbe na mednarodnih forumih, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, za dvig digitalnih kompetenc, za pripravo digitalne strategije, za digitalni marketing, za kibernetsko varnost, za statusno preoblikovanje družb, za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, za prenos lastništva in za prototipiranje.

Nazaj