Strategija pametne specializacije 2014-2020

Strategija pametne specializacije 2014-2020

Strategija pametne specializacije 2014-2020

27. 08. 2013

Pametna specializacija (Smart specialisation) pomeni raziskovalno - inovacijsko strategijo držav/regij za spodbuditev gospodarske rasti, gospodarsko transformacijo regij, strukturnih reform, oziroma prehod v nov model gospodarske rasti.

Pametna specializacija (Smart specialisation) pomeni raziskovalno - inovacijsko strategijo držav/regij za spodbuditev gospodarske rasti, gospodarsko transformacijo regij, strukturnih reform, oziroma prehod v nov model gospodarske rasti.

Strategija pametne specializacije Slovenije predstavlja strateški in izvedbeni načrt za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev v obdobju 2014-2020.

Bistveni elementi strategije pametne specializacije so:

  1. Izhaja iz obstoječih prednosti in potencialov, ki jih ima Slovenija. Upošteva torej dosežene kompetence in zmogljivosti na osnovi preteklih vlaganj ter naravne danosti Slovenije.
  2. Mora biti osredotočena na učinke oz. vplive, ki jih bo izvajanje identificiranih ukrepov imelo na gospodarski in družbeni razvoj.
  3. Vključevati mora kritično maso potencialov.
  4. Temeljiti mora na podjetniškem pristopu (t.i. Entrepreneurial Discovery Process) odkrivanja tržnih priložnosti s strani podjetij in v sodelovanju z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami ter drugimi deležniki pri identifikaciji razvojnih priložnosti (t.i. bottom up pristop).

Strategija pametne specializacije ni strategija specializacije samo v visokotehnoloških dejavnostih, ampak predstavlja strategijo za ustvarjanje in dvig dodane vrednosti v vseh dejavnostih in s tem za njihovo prestrukturiranje, na podlagi identificiranih prioritet, predvsem pa daje možnost za ustvarjanje novih delovnih mest.

Slovenska strategija pametne specializacije je strategija na nacionalnem nivoju, z upoštevanjem razvojnih potencialov regij.

Ukrepi in instrumenti, ki bodo predviden v Strategiji pametne specializacije za njeno realizacijo, morajo biti skladni z instrumenti v Operativnem programu.

Svoja mnenja in pripombe lahko posredujete na e-naslov: s3.mgrt@gov.si.

Osnutek dokumenta "Strategija pametne specializacije 2014-2020" - osnutek z dnem 22. 7. 2013 - pred javno predstavitvijo. MGRT bo v naslednjih dneh priložil zadnjo verzijo osnutka, ki upošteva še predloge s strani udeležencev javne predstavitve, ki je potekala 23. 7. 2013.

Osnutek za javno razpravo - 25. 7. 2013

Javna razprava poteka do 29. 8. 2013. Svoja mnenja in pripombe lahko posredujete na e-naslov: s3.mgrt@gov.si.

Nazaj