Strategija pametne specializacije

Strategija pametne specializacije

Strategija pametne specializacije

14. 04. 2014

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z javnimi organi, regijami, gospodarskim sektorjem, raziskovalnimi organizacijami in drugimi akterji pripravlja Strategijo pametne specializacije.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z javnimi organi, regijami, gospodarskim sektorjem, raziskovalnimi organizacijami in drugimi akterji pripravlja Strategijo pametne specializacije.

V ta namen se pripravlja tudi dvodnevni dogodek namenjen širši javnosti, ki se bo odvijal 16. in 17. aprila 2014 v Kreativnem centru Poligon, v Ljubljani, na katerem bo predstavljen osnutek dokumenta Strategija pametne specializacije, ki bo nato dan v javno razpravo.

Vabilo s programom in kratko predstavitvijo Strategije pametne specializacije najdete na naslednji povezavi.

Nazaj