Start:up Manifest

Start:up Manifest

Start:up Manifest

22. 04. 2014

Start:up Manifest opredeljuje ključne aktivnosti in predloge nabora ukrepov za vzpostavitev mednarodno odličnega podpornega okolja za zagonska (start-up) podjetja v Sloveniji.

Ko govorimo o "Start-up podjetjih", govorimo o novih podjetjih (podjemih), katerih namen je razvoj novega, običajno inovativnega proizvoda ali storitve v negotovih okoliščinah.

Običajno imajo velik potencial za rast, saj povprečni podjetnik z visokim potencialom ustvari kar 3-krat več delovnih mest kot podjetnik s srednjim potencialom in kar 15-krat več kot podjetnik z nizkim potencialom. Raziskave kažejo, da se lahko kar tretjina dinamike gospodarske rasti držav pojasni z dinamiko start-up podjetništva.

Da bi takšen potencial startup podjetij lahko v polni meri izkoristili tudi v Sloveniji je potrebno razviti sodoben in konkurenčen start- up ekosistem. Z namenom spodbuditi ključne deležnike k akciji, sta se angažirala prof. dr. Miroslav Rebernik iz Ekonomsko-poslovne Fakultete Univerze v Mariboru in prof. dr. Marko Jaklič
 iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in skupaj s predstavniki slovenskega start-up ekosistema pripravila t.i. "Start:up Manifest".

Start:up Manifest opredeljuje ključne aktivnosti in predloge nabora ukrepov za vzpostavitev mednarodno odličnega podpornega okolja za zagonska (start-up) podjetja v Sloveniji. Z ustreznim angažiranjem ključnih deležnikov, bi lahko postala tudi Slovenija privlačen kraj za razcvet talentov in hitro rastočih podjetij, ki bodo ustvarjala visoko dodano vrednost in nova delovna mesta.

Nazaj