Sredstva za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, so še na voljo

Sredstva za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, so še na voljo

Sredstva za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, so še na voljo

15. 03. 2013

Sredstva za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, so še na voljo.

Na drugo odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012, št. objave Ob-3699/12 – v nadaljevanju »javni razpis«, ki je bilo 10. 1. 2013, je prispela 1 vloga. Bila je zavržena, ker prijavitelj tudi po pozivu za dopolnitev svoje vloge ni ustrezno dopolnil.

Sredstva za 3. odpiranje so še na voljo, in sicer v skupni višini 6.597.000,00 EUR, od tega v višini 3.500.000,00 EUR za projekte iz Pomurske regije ter 3.097.000 EUR za projekte iz vseh regij SVN. Zato se 3. odpiranje izvede. Po dokumentaciji javnega razpisa »TI 2012«, točka 10. »Datum odpiranja vlog«, je tretje odpiranje 10. aprila 2013. Pri vsakem odpiranju se upoštevajo vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje pet delovnih dni pred odpiranjem, to je 3. aprila 2013.

Več o razpisu

Nazaj