Sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

Sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

Sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov

19. 06. 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 31. maja 2019 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov.

Vir in informacije: Javna agencija SPIRIT Slovenija, 31. 5. 2019, www.spiritslovenia.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 31. maja 2019 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavila razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR, in so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Predvideni so štirje (4) roki za oddajo vlog, in sicer 30. 9. 2019, 30. 9. 2020, 30. 9. 2021 in 30. 9. 2022.

Nazaj