Srečanje evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Luksemburgu

Srečanje evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Luksemburgu

Srečanje evropskih odposlancev za mala in srednja podjetja v Luksemburgu

19. 11. 2015

Včeraj se je v Luksemburgu začelo srečanje odposlancev za mala in srednje velika podjetja, katerega se je udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost dr. Sabina Koleša.

Dr. Koleša:«Prednostnim ukrepom za podporo MSP je treba dodati še znanje in kompetence.«

Včeraj se je v Luksemburgu začelo srečanje odposlancev za mala in srednje velika podjetja, katerega se je udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost dr. Sabina Koleša. Ob tej priložnosti je ponovno poudarila:«Ocenjujem, da je bistveno, da se prednostnim ukrepom, to je dostopu do virov financiranja in zmanjšanju administrativnih ovir, za podporo malim in srednje velikim podjetjem doda tudi znanje in kompetence.«

Ključna točka razprave včerajšnjega srečanja je bila Strategija enotnega trga, na podlagi katere bo Evropska komisija v letu 2016 pripravila predlog konkretnih zakonodajnih ukrepov za vse države članice za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in oblikovala priporočila glede učinkov implementacije že obstoječih predpisov.

Odposlanci za mala in srednje velika podjetja so obravnavali tudi letno poročilo za leto 2015, ki bo predstavljeno na Svetu za konkurenčnost, ki bo zasedal konec meseca v Bruslju. Prav tako pa so bili že podani predlogi prednostnih področij za leto 2016. To so izobraževanje za podjetništvo in ključne kompetence, digitalizacija, družinska podjetja, ponovna priložnost ter prenos podjetij.

Na področju ključnih kompetenc je bila kot slovenska dobra praksa predstavljena tudi Slovenija s programom UPI – ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost v šolah. «Veseli me, da je bil slovenski program UPI prepoznan v okviru EU kot dobra praksa. Seveda pa je naša ambicija nadgraditi dosedanje aktivnosti. Pri tem bo ključna udeležba vseh relevantnih deležnikov, predvsem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.««

Danes je na srečanju v Luksemburgu v ospredju žensko podjetništvo.

Nazaj