SPS objavil še dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja

SPS objavil še dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja

SPS objavil še dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja

18. 03. 2013

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v Uradnem listu RS (Št. 22, Datum: 15. 3. 2013) objavil dva javna razpisa za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Povratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so namenjena za zavarovanje bančnih kreditov z garancijami Sklada in omogočajo podjetjem lažji najem bančnih kreditov. Kredit, zavarovan z garancijo Sklada, je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 31. 3. 2013.

Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so namenjena spodbujanju inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja. Subvencije omogočajo mladim inovativnim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetja in s tem izboljšanje finančnega položaja.

Na razpis se lahko prijavijo inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 28. 2. 2013, ki bodo lahko za subvencije kandidirala prvo leto.

Nazaj