SPS objavil razpis za zagonske subvencije za ciljno skupino P2C

SPS objavil razpis za zagonske subvencije za ciljno skupino P2C

SPS objavil razpis za zagonske subvencije za ciljno skupino P2C

11. 03. 2013

Rok za predložitev vlog je 22. 3. 2013, okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2C po tem razpisu znaša največ do 1.200.000,00 evrov.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 za ciljno skupino P2C.

Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so namenjena spodbujanju inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja. Subvencije omogočajo mladim inovativnim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetja in s tem izboljšanje finančnega položaja.

Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2 v prejšnjih dveh letih in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že tretje leto (ciljna skupina C).

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2C po tem razpisu znaša največ do 1.200.000,00 evrov.

Sklad namerava še v tem mesecu objaviti tudi nov Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 za ciljno skupino A, torej za novoustanovljena inovativna podjetja, ki bodo lahko za subvencije kandidirala prvo leto.

Prav tako je v tem letu predviden še Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 za ciljno skupino B - podjetja, ki bodo lahko kandidirala za subvencije že drugo leto.

Nazaj