Spremenjena programa za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

Spremenjena programa za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

Spremenjena programa za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja MSP

10. 01. 2018

SID banka je v letu 2016 skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dala na trg tako imenovana potrpežljiva posojila. Gre za dva programa kreditnih linij (MSP 6 in MSP 7), na podlagi katerih lahko mala in srednje velika podjetja dostopajo do ugodnih posojil za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja.

Vir in informacije: Slovenska in razvojna banka (SID), 9. 1. 2018, www.sid.si

SID banka je v letu 2016 skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dala na trg tako imenovana potrpežljiva posojila. Gre za dva programa kreditnih linij (MSP 6 in MSP 7), na podlagi katerih lahko mala in srednje velika podjetja dostopajo do ugodnih posojil za financiranje poslovanja, naložb in kapitalskega utrjevanja.

Letos so bile objavljene spremembe programov, ki širše odpirajo vrata dostopa do finančnih virov.

S spremembami je najmanjša ročnost obeh kreditov skrajšana z 8 let na 6 let, najdaljša ročnost ostaja enaka, in sicer 12 let.

Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40 (prej 0,40 brez višine zaprošenega kredita).

Omejitev financiranja ostaja zgolj za primarno kmetijsko proizvodnjo ter sektor ribištva in akvakulture.

Pri MSP 7 lahko kredit namenite za kritje stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in celotnih stroškov dela.

Pri MSP 6 pa so enostavnejši pogoji glede velikosti naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, projekt pa lahko traja 4 leta (prej 2 leti).

Zmanjša se znesek obvezne lastne udeležbe kreditojemalca, in sicer na 15 % celotnih stroškov, oziroma lahko kredit znaša do 85 % celotnih stroškov naložbe. Skupaj z investicijo se lahko financira tudi zaposlovanje zaradi naložbe.

Vabljeni k oddaji vloge.

Več informacij o pogojih financiranja

Nazaj