Spremembe v postopku registracije s.p. od doma

Spremembe v postopku registracije s.p. od doma

Spremembe v postopku registracije s.p. od doma

02. 08. 2021

Samostojni podjetniki lahko po novem v postopku registracije od doma prek SPOT aplikacije k vlogi priložijo tudi vse zahtevane priloge (npr. overjeno izjavo lastnika objekta, soglasje zastopnika, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih ipd.).

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 8. 7. 2021, www.gzdbk.si

Samostojni podjetniki lahko po novem v postopku registracije od doma prek SPOT aplikacije k vlogi priložijo tudi vse zahtevane priloge (npr. overjeno izjavo lastnika objekta, soglasje zastopnika, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih ipd.).

Priložene listine so lahko v obliki skeniranega izvoda ročno podpisane vloge ali izvirnik podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Uradna oseba, ki vodi postopek registracije, v primeru dvoma v verodostojnost listine, zahteva predložitev izvirnika.

Še vedno pa lahko podjetniki postopek registracije opravijo na SPOT točki.

Vir: AJPES

Nazaj