Sprejet Program izvajanja pomoči omejene vrednosti

Sprejet Program izvajanja pomoči omejene vrednosti

Sprejet Program izvajanja pomoči omejene vrednosti

29. 06. 2009

Vlada RS je na redni seji dne 24.6.2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Program izvajanja pomoči omejene vrednosti.

Vlada RS je na redni seji dne 24.6.2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Program izvajanja pomoči omejene vrednosti.

Ukrep pomoči omejene vrednosti je eden od ukrepov v paketu ukrepov za pomoč podjetjem v času finančne krize, ki vpliva na sposobnost normalnega delovanja podjetij in je namenjen izvajanju razvojnih aktivnosti in krepitvi sposobnosti za odzivanje na spremenjene razmere na trgu. Pomeni dopolnjevanje že obstoječih kreditnih in garancijskih ukrepov pomoči.

Program izvajanja pomoči omejene vrednosti vključuje štiri sklope vsebin - namene: (i) izvajanje razvojnih projektov podjetij, (ii) usposabljanje zaposlenih, (iii) samozaposlovanje in (iv) prezaposlovanje skupin zaposlenih.

Državna pomoč po tem programu zajema finančna sredstva državnega proračuna in proračuna Evropske unije, ki se dodeljujejo podjetjem za odpravljanje finančnih težav pri izvajanju dolgoročno usmerjenih razvojnih aktivnosti. Namenjena je za financiranje in sofinanciranje že začetih razvojnih projektov in pospešeno izvajanje programov usposabljanja ter prezaposlovanja zaposlenih za ohranjanje in krepitev dolgoročne konkurenčnosti dejavnosti v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Ukrep traja do 31. 12. 2010, skupna višina de minimis pomoči in pomoči po tem programu, ki jo prejemnik prejme v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010, ne sme preseči 500.000,00 EUR.

 

Vir: Vlada RS

Nazaj